Sản Phẩm

Sản Phẩm

Thảm mô hình

Thảm mô hình đầy màu sắc và hấp dẫn giúp khích thích trí tưởng tượng của trẻ em, bổ sung thêm giá trị cho sân chơi của trẻ.

Kích thước: 500mm x 500mm

 

 Thảm mô hình