Sản Phẩm

Sản Phẩm

Mút xốp chữ I

Kích thước: 1145mm x 1100mm

Độ dày: 10mm

Mút xốp hình chữ I