Sản Phẩm

Sản Phẩm

Cao su EPDM dạng hạt

- Tạo sự liền mạch.

- Tùy chỉnh về kích thước và thiết kế.

- Đa dạng lựa chọn màu sắc.

Cao su EPDM dạng hạt