Sản Phẩm

Sản Phẩm

Ứng dụng

1. Tính năng

- Giảm chì trong không khí

- Loại bỏ các hoạt chất chân không

- Giảm tiếng ồn

- Bền

- Dễ lắp đặt và thay thế

- Hiệu quả kinh tế cao

- Hỗ trợ tạo bức tường linh hoạt

2. Ứng dụng

Ứng dụng của Cao su trong phòng tập bắn

Ứng dụng của Cao su trong phòng tập bắn